Magazin, Magazin Haberleri, Magazinevin.com

Site Rengi

Prof. Dr. Gürer: ‘Stres, sigara ve obezite sedef hastalığını tetikliyor’

07.05.2021
183
Prof. Dr. Gürer: ‘Stres, sigara ve obezite sedef hastalığını tetikliyor’

Prof. Dr. Gürer: ‘Stres, sigara ve obezite sedef hastalığını tetikliyor’ Prof. Dr. Onsun: ‘Sedef hastalığı dışarıdan görünmeyen hastalıklara yatkınlık oluşturuyor’ Prof. Dr. Alper: ‘Sedef hastalığı bulaşıcı değildir’ Prof. Dr.

Prof. Dr. Gürer: ‘Stres, sigara ve obezite sedef hastalığını tetikliyor’Prof. Dr. Onsun: ‘Sedef hastalığı dışarıdan görünmeyen hastalıklara yatkınlık oluşturuyor’Prof. Dr. Alper: ‘Sedef hastalığı bulaşıcı değildir’Prof. Dr. Başkan: ‘Rehabilitasyonlarda tendeki kirler tamamıyla iyileşebiliyor’İSTANBUL – Sedef hastalığında farkındalık oluşturmak için Psoriasis Derneği tarafından bilgilendirme buluşması tertip edildi. Buluşmada, uzmanlar tarafından hastalığa ait genel bilgiler verilirken, rehabilitasyon usulleri anlatıldı. Psoriasis Derneği tarafından ’29 Ekim Sedef Hastalığı Farkındalık Haftası’ sebebi ile tertip edilen basın buluşmasında sedef hastalığını tetikleyen etkenler, rehabilitasyon yaklaşımları ve hastaların yaşam kalitelerini yükseltecek bilgiler paylaşıldı. Buluşmaya Psoriasis Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, Psoraisis Derneği İdare Heyeti Azası Prof.

Nahide Onarır Onsun, Psoraisis Derneği İdare Heyeti Azası Prof. Dr. Sibel Alper, Psoriasis Derneği İdare Heyeti Azası Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan ve çok sayıda basın üyeyi katıldı.Toplantının açılış konuşmasında laf alan Psoriasis Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, sedef hastalığının genetik yatkınlıkla ilişkisinin yüksek olduğunu belirterek, tetikleyici etmenlerle oluşma tehlikesinin çoğaldığına dikkat çekti.’Stres, sigara ve obezite sedef hastalığını tetikliyor’Sedef hastalığını tetikleyici etkenlerden bahseden Gürer, ‘Stres, sigara ve obezite sedef hastalığını tetikleyen etmenlerdendir. Stres, psoriasisi tetiklediği çok iyi öğrenilen bir etmen olup, stresli bir olaydan 1-3 ay kadar sonra hastalığın ortaya çıktığı veya şiddetlendiği kollanmaktadır. Obezite de hastalık tehlikesini artıran bir öbür ehemmiyetli etmendir. Obez fertlerde kıvrım bölgeleri terleme ve sürtünme sebebiyle travma alanlarıdır, ayrıca bu bölgelerde yerleşen kandida cinsi mantarlar da tetikleyici rol oynayarak bu alanlarda psoriasis gelişimine yol açar. Bunun dışında sigara ve içki tüketimi de hastalığın seyrini negatif etkilemektedir.İçki özellikle erkek hastalarda daha mukavemetli seyre neden olmaktadır. Böyle olunca da sigara ve içki tüketiminin tehlikeyi artırdığı rahatça söylenebilir’ dedi.’Sedef hastalığı dışarıdan görünmeyen hastalıklara yatkınlık oluşturuyor’Hastalığın bedende oluşturduğu negatif tesirlerden bahseden Psoraisis Derneği İdare Heyeti Azası Prof. Dr. Nahide Onarır Onsun ise ‘Sedef hastalığı büyük oranda tende görülmesine karşın bazı dışarıdan görünmeyen hastalıklara da yatkınlık oluşturur. Bazı sedef hastalarında eklem tutulumu kollanabilir ve psoriatik artrit oluşabilir. Bu hastalığın sedef hastalarında büyüme oranı yüzde 20-30 etrafındadır. Başlangıçta görülmese dahi zaman içinde büyüyebilen ve romatizmal hastalıklarla karıştırılabilen psoriatik artrit hastalığına, zamanında tanı ve rehabilitasyon yapılmazsa deformitelere ve iş görmezliğe yol açabilir. Sedef hastalarında ayrıca Crohn hastalığı gibi bağırsak hastalıkları, insülin mukavemeti, diyabet, yüksek tansiyon, obezite, kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ve erken yaşta miyokard infarktüsü daha sık görülür. Hastalığa muayenehane muayene ile tanı koymak mümkündür.Başka ten hastalıklarına benzeyen gidişatlarda ise doğru tanı için biyopsi yapılabilir. Sedef hastalarında insülin mukavemeti, geç yaşta başlayan diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, gözde üveyit gibi gidişatlar daha fazla görüldüğü için hastalardan muhtelif muayeneler istenir. Hastadan istenecek muayenelerle eşlik eden hastalıklar ve tehlikeler tanımlanabilir ve alakalı uzmanlık dalının görüşleri alınıp rehabilitasyon ona göre düzenlenir’ laflarını ifade etti.’Sedef hastalığı bulaşıcı değildir’Hastalığın psikolojik yansımalarına değinen Psoraisis Derneği İdare Heyeti Azası Prof. Dr. Sibel Alper de ‘Sedef hastalığı ten bulguları olarak görüldüğü için hastalarda mühürlenme, ayrımcılığa uğrama duygusu oluyor. Hastaların yüzde 50’sine hastalığı bulaşıcımı diye sorulmuş. Hastalar bundan çok rahatsız oluyor. Cemiyet hastalığın bulaşıcı olmadığını öğrenmiyor. Hastalarımızda bunalım ve anksiyete oranı genel popülasyona oranla daha yüksektir. Hastaların yüzde 25’inde bunalım ve anksiyete, yüzde 10’unda can verme isteği, yüzde 5,5’inde intihar görüşü görülürken, sosyal problemler de yaygın olarak rastlanmaktadır.Hastalığın rehabilitasyon edilebilir bulaşıcı olmadığını öğrenmek lüzumlu’ diye konuştu.’Rehabilitasyonlarda, tendeki kirler tamamıyla iyileşebiliyor’Toplantı da Psoriasis Derneği İdare Heyeti Azası Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan ise hastalığın rehabilitasyonu ile alakalı bilgi verdi. Başkan, ‘Hastalığın rehabilitasyonu şahsa özgü hastanın özelliklerine göre uygulanıyor. Rehabilitasyon hastalığın seyri ve şiddeti, eşlik eden başka hastalıkların varlığı, rehabilitasyon temennileri dışında yaş, cinsiyet, hamilelik, emzirme, ilaç kullanımı gibi özel gidişatlar dahil bir hayli etmen göz önüne alınarak tanımlanmalıdır. Rehabilitasyonun zaferle uygulanabilmesi için hastaya yeterli zaman aydere, tehlike etmenlerini iyi analiz etmek ve rehabilitasyon alternatifleri hakkında eğitim vererek hastanın rehabilitasyona katılımını sağlamak gerekir. Rehabilitasyon çoğunlukla uzun solukludur ve neticede döküntülerin bütün veya bütüne yakın oranda silinmesi sağlanmalıdır. Rehabilitasyon kesildiği takdirde tıpkı öbür kronik hastalıklar gibi psoriasisin de nüksetme tehlikeyi vardır. En aktüel rehabilitasyon usulleri ülkemizde uygulanıyor hastalığın rehabilitasyonu olası. Rehabilitasyonlarda tendeki kirler tamamıyla iyileşebiliyor’ dedi..

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.